Ege Dinamik A.Ş. olarak, Kalite ve İSG Yönetim Sistemi kapsamında, ISO 9001:2015 ve TS EN 45001:2018 standartlarına uygun bir şekilde Endüstriyel ve Savunma Sanayi uygulamaları için elektrik motorları ve alternatör üretimi yapmakatdır. Standartlara uygun olarak yerli ve milli ürün gerçekleştirme yolundaki tüm faaliyetlerimizde;

Üretim sürecinden satış sonrasına kadarki tüm süreçlerde müşteri memnuniyeti odağıyla hareket ederek müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen bir anlayışı,

• Yüksek kalite ve hassasiyet gerektiren her türlü yüksek teknolojili elektrik motoru ve alternatörü müşteri isterlerine göre değişen ihtiyaçlarını tam karşılayacak şekilde çözümler sunmayı,
• Sürekli iyileştirme anlayışıyla tüm süreçlerimizdeki verimliliği artırmayı,
• Tüm çalışanlarımızda kalite bilincinin oluşması ve sürdürülebilirliği için farkındalığı arttırmayı,
• Tüm çalışanlarımız için gerekli eğitim faaliyetlerini planlı bir şekilde yaygınlaştırmayı ve sürekli gelişimlerini desteklemeyi,
• Kalite ve İSG performanslarının verimliliğini sürekli iyileştirmek için süreçlerimize yönelik amaç ve hedefler koyarak periyodik gözden geçirmeyi, bunları gerçekleştirmek için gerekli olan tüm faaliyetleri planlı bir şekilde gerçekleştirmeyi,
• Risk temelli düşünce yaklaşımıyla faaliyetlerimiz esnasında İSG kaynaklı oluşabilecek riskleri belirleyerek analiz etmeyi ve bu riskleri ortadan kaldırmayı ya da minimize etmeyi,
• Çalışanlarımızın yaratıcılıklarının ve özgüvenlerinin gelişimini, sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamayı,

Taahhüt ederiz.